Fifty-fifty Records Levykauppa / På Svenska / Rabbe von Weymarn - Syster Visa

WEY 01 - Rabbe von Weymarn - Syster Visa   
 

Denna vis-CD innehåller först och främst ett material av tidlösa dikter på svenska. Med finns också två översättningar, en Pablo Neruda och en sonett av Shakespeare. En tredjedel av dikterna är skrivna av finlandssvenska diktare och resten av diktare från Sverige. Dikturvalet koncentrerar sig kring fem diktare: Hjalmar Krokfors, Claes Andersson, Pär Lagerkvist, Harry Martinson och Lars Forssell.

Många tonsättningar är åboländska, utom av mig själv av Kurt-Erik Långbacka, Tom Gardberg och hädangångna Olle Söderholm. Andra namn är Kai Chydenius, Lasse Mårtensson, Einar Englund m.fl.

De flesta dikterna på skivan är berättelser utan rim eller upprepningar. Melodierna är följsamma, de vandrar med orden. Meningen är att framhäva texten.

Trubaduren på CD:n Syster Visa är Rabbe von Weymarn. Instrumenten är gitarr, flöjt, saxofon, violiner, cello, kontrabas och dragspel.

Det medföljande dikthäftet satsar på lättläshet. Och, för att göra diktmaterialet åskådligt har skivan uppdelats i sex små avdelningar eller teman kring människors relationer och en stilla vädjan för en bättre värld att leva i.

Aineisto koostuu ajattomista ruotsinkielisistä runoista, kolmasosa suomenruotsalaisten ja loput ruotsimaalaisten runoilijoiden kynästä. Mukana on kaksi käännöstä, Paplo Nerudan rakkausruno ja William Shakespearen sonetti, useampia runoja Hjalmar Krokforsilta, Claes Anderssonilta, Pär Lagerkvistilta, Harry Martinssonilta ja Lars Forssellilta.

Useat sävellykset ovat turunmaalaisten tekemiä, omiani, Kurt-Erik Långbackan, Tom Gardbergin ja Olle Söderholmin. Muita ovat Kai Chydenius, Lasse Mårtensson ja Einar Englund.

Näissä laulelmissa sävelet seuraavat tekstejä vaeltaen sanojen mukana, jotta tekstit saisivat etusijan.

Levyn trubaduuri on Rabbe von Weymarn. Säestyksestä vastaa kitara, huilu, saxofoni, viuluja, sello, kontrabasso ja hanuri.

Liitteenä oleva runovihko panostaa lukemisen helppouteen. Samasta syystä on aineisto ryhmitelty kuudeksi pieneksi ihmissuhteen ja maailmanmenon teemaksi.

SISÄLTÖ

Tema
Diktare,
Dikt, Musik

Ögonblick i vardagen
1. Hjalmar Krokfors (1904-1981) Syster Visa Rabbe von Weymarn (2.10)
2. Hjalmar Krokfors Besök Rabbe von Weymarn (3.19)
3. Nils Ferlin (1898-1961) Strof i April Jan C Westerlund (1.04)

Längtan
4. Harry Martinson (1904-1978) Till Isagel Rabbe von Weymarn (2.28)
5. Pär Lagerkvist (1891-1947) När du ler Bodil Sandman(1.26)
6. Lars Forssell (1928-2007) Odysseus på Ithaca Rabbe von Weymarn (2.18)

Kärlek
7. Olle Söderholm (1945-2001) Sången om skeppet Olle Söderholm (1.59)
8. Pablo Neruda (1904-1973) Krukmakaren Kurt-Erik Långbacka (1.59) övers. Lasse Söderberg
9. Pär Lagerkvist Du är visst lycklig för ingenting Rabbe von Weymarn (2.04)

Tidens framfart
10. Claes Andersson (1937-) Tidens framfart Rabbe von Weymarn (2.05)
11. Claes Andersson Nostalgisk visa Kai Chydenius (1.51)
12. William Shakespeare (1564-1616) Dig vill jag likna (sonett 18) Nils Lindberg (1.50) övers. Erik Andersson
13. Göran Tunström (1937-2000) Det som är kvar är sorg Rabbe von Weymarn (2.09)

Inför döden
14. Pär Lagerkvist Som ett blommande mandelträd Rabbe von Weymarn (2.30)
15. Pär Lagerkvist Oroas ej Rabbe von Weymarn (0.48)
16. Hjalmar Krokfors Dömanskär Lasse Mårtensson (2.17)

För en bättre värld
17. Harry Martinson Långt härifrån Rabbe von Weymarn (1.23)
18. Harry Martinson Gamen i klockan Rabbe von Weymarn (2.04)
19. Pär Lagerkvist Slut dina ögon Rabbe von Weymarn (1.06)
20. Lars Forssell En enkel visa Einar Englund (2.40)
21. Harry Martinson När jorden skrattade Rabbe von Weymarn (2.41)
22. Hjalmar Krokfors Havskväll Tom Gardberg (1.20) (43.50)

Tulitko hakukoneella tälle sivulle? Tästä pääset levykaupan etusivulle